KommunikationsbøgerRegistreret bruger?

Brugere med gyldig licens kan hente..
 • Materiale fra de originale PODD-bøger.
 • Hver bog ligger pakket i en zip-fil.

 • Kommunikationsbøger, tavler mv., opbygget med inspiration fra PODD- principperne.
Der er materiale på dansk, norsk, færøsk og svensk.

Licensnummer:

Hvad er PODD, hvem er Gayle Porter - og hvad er det særlige ved PODD?

Her er samlet en række gode råd, fiduser og erfaringer om fremstilling af bøgerne. Der er også info om, hvor man finder materialerne.

Vi kan hjælpe med fremstilling af PODD-bøger. m.v.

Vi udsender tre-fire gange om året nyhedsbreve med tips, inspiration m.v.

Vi har samlet links med andre internet-sites, der kan have interesse for PODD-brugere:

Videre..
   
Seeking info about PODD in other countries?

Take a look at www.podd.eu where we bring information about European PODD activities (ressources, workshops etc.)

  Kurser

Kom godt i gang med PODD kommunikation

2-dages workshop

Stavanger, Norge, 29. - 30. august

Oslo, Norge, 13. - 14. september


Mere information og tilmelding:
Program for dagene:

Om ASK og at udvikle støttet sprog – en udfordring
 • At indrette omgivelser til indlæring af støttet sprog
 • At give mulighed for sproglige indtryk og for at udtrykke sig
Udvikling af PODD samt generelle principper og egenskaber
 • Karakteristiske egenskaber ved PODD kommunikationsbøger
 • Betjeningsmuligheder
 • At vælge og tilpasse PODD skabeloner
 • Demo og afprøvning af Rolltalk PODD-designer
 • At være model, støttende samspil, udvikle færdigheder til betjening
 • Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra?

Introduktion og praktisk fremstilling af kommunikationsbøger

2-dages workshop

2. september og 9. september 2016
Østerskoven, Hobro

Workshop'en er fuldtegnet, og der er desværre ikke plads til flere deltagere.

Movements for Communication

- And accessing technology

21 - 23. september 2016
Aalborg

26 - 28. september 2016
København

Kurset henvender sig til:

Fagfolk (talepædagog, speciallærer/pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, plejepersonale osv.) og pårørende til personer med bevægelses- og kommunikationshandicap.

Begge kurser er fuld booket.
3-dages kursus omkring bevægelser til kommunikation og til betjening af teknologi

Al kommunikation kræver bevægelse. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikationshandicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer.

Udredning og implementering af Alternativ og Støttende Kommunikation (ASK) kræver viden om og fokus på hele personen, kompleksiteten i dennes handicap og de strategier, der skal til for at han/hun kan få adgang til ASK.

Indhold i kurset:
 • Information om og strategier til at forstå motorikkens betydning for kommunikation.
 • Udredning af personens bevægelsesmuligheder og strategier til at støtte udviklingen af bevægelser for at opnå forståelig og selvstændig kommunikation.
Kurset er ikke knyttet til PODD, men aktuelt uanset hvilket kommunikationssystem der anvendes.


Kom godt i gang med PODD kommunikation

2-dages workshop

Hellerup, 10. - 11. Oktober:

Kurset er et led i en certificering og afholdes derfor på engelsk med Gayle Porter som 'censor'.


Mere information og tilmelding:
Program for dagene:

Om ASK og at udvikle støttet sprog – en udfordring
 • At indrette omgivelser til indlæring af støttet sprog
 • At give mulighed for sproglige indtryk og for at udtrykke sig
Udvikling af PODD samt generelle principper og egenskaber
 • Karakteristiske egenskaber ved PODD kommunikationsbøger
 • Betjeningsmuligheder
 • At vælge og tilpasse PODD skabeloner
 • At være model, støttende samspil, udvikle færdigheder til betjening
 • Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra? At sætte mål og implementere støttet sprog
Kurset er et led i en certificering for instruktørerne og afholdes derfor på engelsk med Gayle Porter som 'assistant teacher'.


PODD and Speech Generating Devices

1 dags workshop

Leatherhead, Surrey, England
14. Oktober:


The focus of this workshop is the design features of PODD page sets to suit speech generating devices. The workshop will be held by Gayle Porter.

  PODD - på papir og til elektroniske enheder

Der er mange varianter af PODD-produkter på tale i denne tid, så for at klare begreberne har vi i denne artikel prøvet at lave en kort oversigt over de forskellige versioner.

PODD-versioner

  Nyhedsbrev

Nyhedsbreve udsendes 3-4 gange årligt til modtagere, der har anskaffet de dansksprogede PODD materialer, deltaget i PODD kurser eller på anden måde ønsket at få informationer om PODD. Ønskes en mail-adresse fjernet fra mail-listen - eller en anden tilføjet - sker det lettest ved at sende os besked om det via maillist@podd.dk.


  Hvad finder man hvor?
Her på www.podd.dk findes
 • Det originale PODD materiale fra Gayle Porter / CPEC
 • Tips og hjælp til opbygning af PODD-bøger.
 • Nyhedsbreve.
www.kommunikationsbog.dk finder man..
 • PODD-inspirerede materialer.
 • Andre typer kommunikationsbøger.
 • Pragmatisk profil.
 • Tips og hjælp til opbygning af kommunikationsbøger.
PODD-licensnummeret anvendes til at hente materialer på både www.podd.dk og www.kommunikationsbog.dk. Det vil sige at køb af PODD-materialet giver adgang til download af materiale fra begge sites.

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2015 by HandiKram mfl.