KommunikationsbøgerLog ind..
Registreret bruger?

Brugere med licens kan hente Kommunikationsbøger, tavler mv., opbygget med inspiration fra PODD..

Der er materiale på dansk, norsk, færøsk og svensk.

Licensnummer:

Ugens fokus..
Ugens fokus på PODD kommunikation...
 1. Hav PODD med hele tiden.
 2. Brug af hurtig snak.
 3. Partnerstøttet Scanning.
 4. Udtrykke følelser.
 5. Initiativ til kommunikation.
 6. Noget galt.
 7. Bede om noget.
 8. Stille spørgsmål.
 9. Anmode om handling “Gøre noget”.
 10. Benytte kategorier.
 11. Give mundtlige henvisninger.
 12. Kommentere med brug af beskrivelser.
 13. Jeg har en ide.
 14. Jeg vil vise noget.
 15. Lad os gå.

Om PODD..
Hvad er PODD, hvem er Gayle Porter - og hvad er det særlige ved PODD?

Tips og tricks..
Her er samlet en række gode råd, fiduser og erfaringer om fremstilling af bøgerne. Der er også info om, hvor man finder materialerne.

Vi kan hjælpe med fremstilling af PODD-bøger. m.v.

Vi udsender tre-fire gange om året nyhedsbreve med tips, inspiration m.v.

Links..
Vi har samlet links med andre internet-sites, der kan have interesse for PODD-brugere:

Videre..

   
Seeking info about PODD in other countries?

Take a look at www.podd.eu where we bring information about European PODD activities (ressources, workshops etc.)

Omlægning af www.podd.dk

Vi er i gang med at omlægge www.podd.dk til et nyt system.
Det betyder, at der her i foråret 2018 kan være nogle uregelmæssigheder hist og her, indtil det er på plads.

  Kurser og konferencer

Kom godt i gang med PODD kommunikation

2-dages introduktionskursus

Kurset i februar er fuldtegnet, og vi har derfor oprettet et ekstra kursus.

14. 15. maj 2018


Kommunikationscentret, Hellerup
Mere information og tilmelding:
Program for dagene:

Om ASK og at udvikle støttet sprog – en udfordring
 • At indrette omgivelser til indlæring af støttet sprog
 • At give mulighed for sproglige indtryk og for at udtrykke sig
Udvikling af PODD samt generelle principper og egenskaber
 • Karakteristiske egenskaber ved PODD kommunikationsbøger
 • Betjeningsmuligheder
 • At vælge og tilpasse PODD skabeloner
 • Demo og afprøvning af og afprøvning af programmer til PODD; Boardmaker, Rolltalk Designer og Tobii Dynavox-Compass
 • At være model, støttende samspil, udvikle færdigheder til betjening
 • Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra?

  PODD til alternativ betjening

  Nyhedsbrev

Nyhedsbreve udsendes 3-4 gange årligt til modtagere, der har anskaffet de dansksprogede PODD materialer, deltaget i PODD kurser eller på anden måde ønsket at få informationer om PODD. Ønskes en mail-adresse fjernet fra mail-listen - eller en anden tilføjet - sker det lettest ved at sende os besked om det via maillist@podd.dk.

  Hvad finder man hvor?
Her på www.podd.dk findes
 • Det originale PODD materiale fra Gayle Porter / CPEC
 • Tips og hjælp til opbygning af PODD-bøger.
 • Nyhedsbreve.
www.kommunikationsbog.dk finder man..
 • PODD-inspirerede materialer.
 • Andre typer kommunikationsbøger.
 • Pragmatisk profil.
 • Tips og hjælp til opbygning af kommunikationsbøger.
PODD-licensnummeret anvendes til at hente materialer på både www.podd.dk og www.kommunikationsbog.dk. Det vil sige at køb af PODD-materialet giver adgang til download af materiale fra begge sites.

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2015 by HandiKram mfl.