Bestilling

Bestilling af PODD ressourcer sker lettest ved at sende en e-mail til bestilling@handikram.dk.

Pris:

  • PODD skabeloner til direkte betjening: Teoribog, USB-kort med skabeloner, adgang til yderligere download af materiale fra nettet: 1.500 kr.
    • I 2021 blev alle skabeloner opdateret ud fra de foregående års erfaring og på baggrund af et fællesnordisk ‘sprogarbejde’.
      Institutioner, der har anskaffet materialet, kan købe et USB-kort med alle opdaterede skabeloner. Pris 400 kr.
  • PODD skabeloner til alternativ betjening: Udvidet teoribog, USB-kort med skabeloner og videosekvenser, adgang til yderligere download af materiale fra nettet: 1.750 kr.

Alle priser er excl. moms og forsendelse.