Workshop – fremstilling

  Introduktion og praktisk fremstilling af kommunikationsbøger

2-dages workshop

14. september og 28. september 2018

Neurocenter Østerskoven, Hobro

Nærmere information, tilmelding m.v. her: hobro-sep18


Workshop’en indeholder blandt andet..

  • Kort introduktion til PODD, principperne for PODD samt de tanker om kommunikation, der ligger bag.
  • Hvad består en PODD-bog af, og hvordan kan den bruges af personer med forskellige funktionsnedsættelser.
  • Praktisk udarbejdelse af PODD-bog
  • Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra?
  • At få startet
  • At inddrage forældre/personale/pårørende

Dagene veksler mellem teori og praktiske opgaver med brug af PODD, og der vil blive vist videoer fra Gayle Porter og undervisernes arbejde med PODD.

Der er værksted, materialer og tid til den praktiske udarbejdelse af en PODD-bog.

Workshop’en henvender sig til:
Personer, som støtter børn, unge og voksne i kommunikation med brug af støttende symboler (piktogrammer, grafiske symboler, skrevne ord).

Gerne som et team omkring en borger, der har behov for en PODD-bog.

Det vil forhøje udbyttet, hvis nogle i teamet har erhvervet et kendskab til PODD; evt. ved at deltage i et 2-dages introduktionskursus.