Om PODD og Gayle Porter


Kommunikationsbøger opbygget af

Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display

Hvad er det særlige ved PODD kommunikationsbøger?
PODD kommunikationsbøger benytter sig af principper omkring pragmatik og dynamik i både low-tech og high-tech løsninger. Dvs. at en bog opbygges omkring sprogets funktion – hensigt med at kommunikere. F.eks.:

  • ”Jeg vil fortælle noget”
  • ”Der er noget galt”
  • ”Jeg vil gerne gøre noget”
    osv.

De dynamiske principper gør, at bøgerne er nemme at finde rundt i. Samtidig er der sørget for let adgang til muligheder for at kommentere i en bestemt situation.

Gayle Porter tager udgangspunkt i det normale barns sprogudvikling, og det faktum, at sprog skal udvikles via brug. Hun mener derfor, at udfordringen består i at sørge for tilstrækkeligt ordforråd både til at klare barnets nuværende kommunikation, og til at stimulere den videre udvikling af dets kommunikative og sproglige færdigheder.
Hvilken information giver materialet?
Det omfattende materiale giver detaljeret information og en række skabeloner, som kan støtte udarbejdelse og brug af kommunikationsbøger med Pragmatisk Organiserede Dynamiske Display.
Indeholder retningslinier til at udvikle individuelt tilpassede kommunikationsbøger, ligesom det beskriver hensigtsmæssige strategier til at støtte brugen af systemet i den aktuelle brugers daglige liv i forhold til hjem, fritid og skole/arbejde.

 

Hvem er Gayle Porter?

Gayle Porter er audiologopæd. Hun har mere end 30 års praktisk erfaring med udarbejdelse og brug af kommunikationssystemer til børn på Cerebral Palsy Education Centre (CPEC), Melbourne, Australien.
www.cpec.com.au