Pragmatisk profil

..af dagligdags kommunikationsfærdigheder

De engelske psykologer Hazel Dewart og Susie Summers har udarbejdet en metode – Pragmatisk Profil – til udredning af en persons kommunikative funktioner.
Metoden er med forfatternes tilladelse oversat til dansk på Institut for Syn og Hørelse i Aalborg.

Pragmatisk profil består af en manual, som beskriver baggrund for udarbejdelse af metoden og hvordan den tænkes brugt, samt et interviewskema, som indeholder en række spørgsmål til nærpersoner om hvordan barnet/den voksne agerer omkring forskellige kommunikative handlinger delt op efter:

  1. Kommunikative funktioner
  2. Respons på kommunikation
  3. Interaktion og samtale
  4. Situationsbestemt variation

Profilen findes i 2 udgaver:

  1. Udgave til børn med et skema til interview af nærpersoner til førskolebørn og et skema til interview af nærpersoner til skolebørn.
  2. Udgave til voksne med et skema til interview af nærpersoner og et skema til interview af personen selv

Formålet med profilen er at give en metode til at udforske en persons kommunikation, så nærpersoner og behandlere kan få et billede af personen som kommunikationspartner med udgangspunkt i dagligdagen.
Det er en måde at dele viden om at kommunikere med personen på en struktureret måde, og det giver et grundlag for en intervention med det formål at fremme kommunikation i dagligdagen.
Pragmatisk profil kan ifølge forfatterne bruges til alle uanset problemer med kommunikation, adfærd eller anden funktionsnedsættelse.

Manualer og interview-skemaer kan downloades her som PDF-filer:

Manualer Manual børn
Manual voksne
Interview-skemaer Skemaer førskolebørn
Skemaer skolebørn
Skemaer voksne
Vurderingsskema Skema til at notere resultatet